Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka określa zasady korzystania przez stronę internetową www.twoornia.com (nazywaną dalej: „Stroną”) z plików cookies, jak również przedstawia podstawowe informacje związane z rejestrowaniem zdarzeń serwera. Właścicielem Strony jest JOANNA JANUSZKIEWICZ-WĘCŁAWOWICZ PRACOWNIA ARTYSTYCZNA TWOORNIA (adres: ul. Jerzego Bajana, nr 31, 31-465 Kraków), NIP: 7282600009, REGON: 123206338 („Właściciel Strony”).

Właściciel Strony ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o użytkownikach korzystających ze Strony do niezbędnego minimum.

Właściciel Strony oświadcza, że możliwie najlepiej będą chronili dane osób korzystających ze Strony przed dostępem do nich przez niepowołane osoby trzecie.

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki mogą ewentualnie znajdować się na Stronie, uregulowana jest osobnymi postanowieniami, których treść najczęściej znajduje się na danych stronach zewnętrznych. Właściciele Strony nie ponoszą odpowiedzialności za wyżej wymienione postanowienia, a także za sposób w jaki właściciele przedmiotowych serwisów traktują dane osób korzystających z tych serwisów.

Informacje o plikach cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są Właściciele Strony.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych;
  4. określania profilu Użytkownika w celu prezentowania mu treści dotyczących Sklepu twoornia.com w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne lokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielami Strony partnerów udostępniających narzędzia do analizy ruchu na Stronie.
 9. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów celem poznania zasad korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach tych podmiotów:
  1. Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia
  1. Personalizacja reklam

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron WWW

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na Stronę nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika;
  7. informacje o adresie IP
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ogólne informacje

W związku z obowiązkiem informacyjnym określonym w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przedstawione zostały zasady przetwarzania danych osobowych

 Administrator danych osobowych

 Administratorem danych osobowych jest JOANNA JANUSZKIEWICZ-WĘCŁAWOWICZ PRACOWNIA ARTYSTYCZNA TWOORNIA (adres: ul. Jerzego Bajana, nr 31, 31-465 Kraków),

Kategorie danych osobowych i cel przetwarzania

Strona korzysta z plików cookies, w związku z czym przetwarzane są dane obejmujące unikatowy identyfikator uzytkowanika. Dopóki użytkownik  nie dokona zakupów lub nie skorzysta z jakiegokolwiek innego formularza zamieszczonego na Stronie, nie będzie możliwe ustalenie tożsamości użytkownika. Plików cookies są używane w celu:

 1. dokonywania analiz związanych z ruchem Użytkowników na Stronie;
 2. dostosowania treści prezentowanych na Stronie do preferencji Użytkownika;
 3. retargetowania reklam, czyli prezentowania treści dotyczących Twoornia w sieciach reklamowych. Na potrzeby dokonywania analiz związanych z ruchem Użytkowników stosowane są narzędzia Google Analytics udostępnianego przez Google Ilc. z siedzibą w USA (dalej: „Google”). Google nie będzie uzyskiwał dostępu do jakichkolwiek innych danych, które pozwalałyby mu na ustalenie tożsamości Użytkwnika.

Jeśli Użytkownik chce zablokować pliki cookies, w każdej chwili może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zablokowanie cookies spowodować może, że niektóre funkcje Strony nie będą działać poprawnie. Jeśli chcesz zablokować samo wykorzystywanie danych w ramach Google Analytics można skorzystać z narzędzia udostępnionego przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Administrator może także zbierać dane nawigacyjne dotyczące Użytkownika, tj. informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydował się kliknąć, lub o innych czynnościach podejmowanych na stronie Sklepu www.twoornia.com. („Dane nawigacyjne”). Dane nawigacyjne zbierane będą w celu analizy aktywności, preferencji, jak również w celu utworzenia profilu Użytkownika, który pozwoli na optymalne spersonalizowanie treści prezentowanych na stronie Sklepu.

Podstawa, na jakiej są przetwarzane dane

 Podstawą przetwarzania w przypadku korzystania z plików cookies służących analizie aktywności Użytkowników, utrzymania sesji, dostosowania treści prezentowanych na Stronie do preferencji Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Twoornia. Prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości optymalizacji i udoskonalania funkcjonalności Sklepu oraz zwiększania atrakcyjności oferty, jak również na zapewnieniu możliwości dostosowania oferty Sklepu do preferencji Klientów Sklepu.

Podstawą przetwarzania w przypadku korzystania z plików cookies służących retargetowaniu reklam jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Użytkownika, którą wyrazi wchodząc na Stronę bez zmiany ustawień przeglądarki.

Udostępnienie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są: podmiot dostarczający narzędzia do analizy aktywności użytkowników, sieci reklamowe, z którymi Twoornia współpracuje, podmioty udostępniające swoje serwery. Podmioty te nie otrzymują jednak danych, które pozwalałyby im na ustalenie tożsamości Użytkownika.

Okres przechowywania danych osobowych

W zakresie korzystania z plików cookies w celach analizy aktywności, utrzymania sesji czy dostosowania treści prezentowanych na Stronie do preferencji Użytkownika, dane bedą przechowywane przez okres w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (np. przetwarzanie w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń). W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie retargetowania reklam, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie plików cookies (wycofanie zgody polega na zmianie ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta.

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownik może wnieść też sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym wobec profilowania) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Zgodę na wykorzystywanie plików cookies Użytkownik może w każdym czasie wycofać poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych poza EOG

W związku z korzystaniem z Google Analytics, dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.

Zautomatyzowane podejmowania decyzji

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Użytkownika skutki prawne. Administrator danych może jednak tworzyć profile osób korzystających ze strony Sklepu w celu personalizacji treści prezentowanych na Stronie.

 1. Sklep internetowy

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego www.twoornia.com (zwanego dalej: „Sklepem”) przez podmiot prowadzący Sklep.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych JOANNA JANUSZKIEWICZ-WĘCŁAWOWICZ PRACOWNIA ARTYSTYCZNA TWOORNIA, adres: ul. Jerzego Bajana, nr 31, 31-465 Kraków (dalej: „Twoornia”).

Sposób pozyskiwania danych osobiwych

Dane osobowe zbierane są podczas:

1) składania zamówienia;

2) realizacji procedury zwrotu towaru;

3) korzystania z udostępnianych kanałów kontaktu;

Składanie zamówienia

Aby złożyć zamówienie, Użytkownik następujące dane:

 1. a) imię i nazwisko;
 2. b) adres (ulica, nr domu, nr mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
 3. c) numer telefonu;
 4. d) adres e-mail.

Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, uzupełnić będziesz musiał dane do faktury:

 1. a) oznaczenie firmy,
 2. b) adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość),
 3. c) numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail niezbędne dla złożenia i zrealizowania zamówienia; jeśli Użytkownik składa zamówienie jako przedsiębiorca, niezbędne jest także wskazanie firmy, adresu oraz podanie numeru identyfikacji podatkowej.

Procedura zwrotu towaru

Jeśli Użytkownik będzie chciał zwrócić dostarczony towar, będzie musiał podać następujące dane: nazwisko, kod produktu oraz numer konta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zrealizowania procedury zwrotu.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celach i w oparciu o następujące podstawy:

Dane podane podczas składania zamówienia

Dane osobowe przetwarzane będą:

 1. a) w celu zawarcia z umowy sprzedaży oraz jej prawidłowej realizacji; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (dalej: „Wykonanie umowy”).
 2. b) w celu realizacji ciążących na Twoornia obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych czy przepisów prawa konsumenckiego; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Twoornia obowiązku prawnego (dalej „Obowiązek prawny”);
 3. c) ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami; podstawą przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Twoornia (dalej: „Prawnie uzasadniony interes”). Prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń przysługujących Twoornia w stosunku do Użytkownika, obrony przed roszczeniami, które Użytkownik może skierować do Twoornia, jak również dochodzenia oraz obrony przed wzajemnymi roszczeniami A Twoornia oraz podmiotów świadczących na rzecz Twoornia usługi kurierskie.

Dane podane na potrzeby procedury zwrotu towaru

Dane te przetwarzane będą w celu realizacji procedury zwrotu zamówionego towaru. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku Prawie uzasadniony interes, który polega na konieczności zapewnienia realizacji zwrotów zgodnie ze stosowaną polityką zwrotów. W przypadku dokonania zwrotu w ustawowym terminie na odstąpienie od umowy zawartej na odległość podstawą przetwarzania będzie Obowiązek prawny.

Dane zbierane podczas korzystania z udostępnionych kanałów kontaktu

W przypadku kontaktu w związku ze złożonym zamówieniem, dane przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji tego zamówienia (czyli zawartej umowy). Podstawą przetwarzania w tym przypadku będzie Wykonanie umowy.

W przypadku kontaktu w innych przypadkach, dane przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest Prawnie uzasadniony interes, który polega na zapewnieniu najwyższych standardów obsługi klientów oraz potencjalnych klientów, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskiwania informacji na temat oferty oraz zasad funkcjonowania.

Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych:

 1. a) podanych podczas składania zamówienia są: dostawcy systemów informatycznych, podmioty udostępniające przestrzeń dyskową, podmioty świadczące usługi kurierskie; w zależności od wybranego sposobu płatności odbiorcą danych może być także operator płatności lub operator pocztowy;
 2. b) podanych w ramach procedury zwrotu towaru są: dostawcy systemów informatycznych, bank;
 3. c) podanych w związku z korzystaniem z udostępnionych kanałów kontaktu są: dostawcy systemów informatycznych, dostawca poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe przechowywane będą:

 1. a) dane podane na etapie składania zamówienia oraz w ramach procedury zwrotu towaru – do czasu ustania po stronie Twoornia obowiązków archiwizacyjnych lub upływu okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później);
 2. b) dane podane w związku z korzystaniem z udostępniany kanałów kontaktu:
 3. jeśli kontakt nastąpił bez związku ze złożonym zamówieniem: przez okres 2 lat
 4. jeśli kontakt nastąpił w związku ze złożonym zamówieniem – do czasu upływu okres przedawnienia roszczeń w stosunku do Twoornia;

Prawa osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane

Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane,  ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzane danych osobowych następuje na podstawie zgody, w dowolnym momencie zgoda może być wycofana. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Prawnie uzasadnionego interesu, osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym wobec profilowania) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby. Osoba fizyczna w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, osoba fizyczna może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych poza EOG

W związku z korzystaniem z wirtualnych dysków dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”. W związku z korzystaniem przez Twoornia z social mediów, dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom takich portali jak: Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym Twoonia agencjom marketingowym. Dlatego też, dane mogą być przekazywane do krajów trzecich poza obszarem UE, w szczególności do krajów gdzie są utrzymywane usługi dostawców social mediów oraz usługi dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Użytkownika skutki prawne lub w inny istotny sposób na Użytkownika wpływały.